Skip to content

Wybuch toksycznej encefalopatii spowodowanej spożywaniem małży zanieczyszczonych kwasem domikowym ad 5

1 rok ago

595 words

Wszystkie myszy, którym wstrzyknięto wyciągi z tkanki małży, wykazały mimowolne drapanie obu ramion tylnymi nogami. W typowej reakcji to drapanie rozpoczęło się między 7 a 21 minutą po wstrzyknięciu i trwało przez kilka minut, prowadząc do coraz bardziej nieskoordynowanych ruchów, aż myszy przewróciły się kilka razy i zmarły. Zgon nastąpił 11 do 51 minut po wstrzyknięciu (mediana, 22). Mimowolne drapanie obserwowano również u myszy testowych, którym wstrzyknięto ekstrakty z niektórych próbek małży zebranych z ujść rzek we wschodniej Wyspie Księcia Edwarda. Tabela 3. Tabela 3. Przebieg kliniczny i szacowana ilość kwasu domiowego zatłoczonych przez dziewięciu pacjentów, którzy stali się III po spożyciu małża i kontrola, którzy nie. * Brak patogenów bakteryjnych lub wirusowych, metali ciężkich, polichlorowanych bifenyli lub pestycydów, w tym fosforanów organicznych, zostały wykryte w badanych mułach.3 Po zidentyfikowaniu kwasu domoesowego jako toksyny, 3 stężenia kwasu domina zostały zmierzone w próbkach małż pozostawionych z posiłków zjedzonych przez dziewięciu pacjentów i jedną osobę, która nie zachorowała. Poziomy kwasu domowego w tych próbkach mieściły się w zakresie od 31 do 128 mg na 100 g tkanki małża. Szacunkowe wartości całkowitego kwasu domiowego spożyte przez pacjentów mieściły się w przedziale od 60 do 290 mg (tabela 3). Nie stwierdzono obecności kwasu domiowego w próbkach krwi, surowicy lub płynu mózgowo-rdzeniowego od 17 pacjentów i 2 kontroli.
Źródło małży spożywanych przez pacjentów
Dostępne były informacje na temat przygotowania omułków w 25 przypadkach: małże były parzone i podawane w bulionie, zapiekance lub sałatce. Sześćdziesiąt osiem procent pacjentów (73 z 107) jadło małże w restauracjach. W akcji brało udział czterdzieści pięć restauracji i 15 gospodarstw domowych. Dziewiętnastu dystrybutorów dostarczyło małże spożywane w tych restauracjach i gospodarstwach domowych.
Małże z Wyspy Księcia Edwarda były uprawiane przez dwóch producentów, a przypadki zachorowań wiązały się z obiema. W listopadzie 1987 r. Wysłano około 75 000 kg małży. Prawie połowa trafiła do prowincji Quebec, a pozostała część do reszty Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Małże były uprawiane w kilku ujściach rzek na wschodnim wybrzeżu wyspy Księcia Edwarda. Woda w tych ujściach ma nieco niższe zasolenie niż otaczający ocean. Małże hodowano w skarpetkach z siatki i zbierano po 12-18 miesiącach. Chociaż zebrane małże są jadalne przez okres do trzech tygodni, producenci zazwyczaj wysyłają je do dystrybutorów w ciągu dwóch do trzech dni. Osiemdziesiąt sześć procent małży wysłanych z wyspy Księcia Edwarda w listopadzie zostało zebranych z 450-metrowego odcinka ujścia rzeki Cardigan. Wszystkich z wyjątkiem 2 spośród 107 pacjentów jadło małże zebrane z tego miejsca. Stężenie kwasu domowego w małżach pobranych na początku grudnia z ujścia Cardigan mieściło się w zakresie od 19 do 52 mg na 100 g tkanki.
Dwóch pacjentów jadło małże z dwóch ujść rzek w odległości 10 km od rzeki Cardigan. Małże pobrane z tych ujść pod koniec listopada i na początku grudnia miały stężenia kwasu domiowego od 0,5 do 7 mg i od 7 do 23 mg na 100 g tkanki. Pod koniec 1987 r. Stwierdzono, że małż z kilku innych miejsc położonych w pobliżu trzech rzek w ujściach rzek we wschodniej Wyspie Księcia Edwarda zawiera stężenia kwasu domiowego od 0,5 do 23 mg na 100 g tkanki.
[patrz też: zastosowanie fal elektromagnetycznych, olx chojnów, szron mocznicowy ]

0 thoughts on “Wybuch toksycznej encefalopatii spowodowanej spożywaniem małży zanieczyszczonych kwasem domikowym ad 5”