Skip to content

Ustawa o ochronie pacjenta i przystępnej cenie (ACA)

1 rok ago

126 words

width=300Ustawa o ochronie pacjenta i przystępnej cenie (ACA) to ustawodawstwo federalne, którego celem jest zapewnienie niedrogiego ubezpieczenia osobom, które wcześniej nie były ubezpieczone. Przed wdrożeniem ACA było wiele pytań dotyczących wpływu ACA na osoby żyjące z ludzkim wirusem upośledzenia odporności (PLWH). Ponieważ PLWH są nieproporcjonalnie reprezentowane wśród osób nieubezpieczonych, wielu miało nadzieję, że mogą odnieść znaczące korzyści z tego ustawodawstwa federalnego. Z drugiej strony istniały obawy co do tego, w jaki sposób ACA wchodziłaby w interakcje z obecnym, kompleksowym, kompleksowym systemem opieki zdrowotnej w zakresie HIV / AIDS, takim jak kliniki finansowane przez Ryana Whitea i programy pomocy antynarkotykowej (ADAP), które są finansowane przez Ryan White Comprehensive AIDS Resources Emergency Act.

0 thoughts on “Ustawa o ochronie pacjenta i przystępnej cenie (ACA)”