Skip to content

Skuteczność szczepionki koniugatowej Salmonella typhi Vi u 2- do 5-letnich dzieci ad 6

1 rok ago

36 words

Poziom przeciwciał IgG Vi indukowanych przez szczepionkę zmniejszył się z 22,5 jednostek ELISA po 6 miesiącach do 10,7 jednostek ELISA po dwóch latach; ten poziom był około 19 razy wyższy niż u dzieci w grupie placebo (10,7 vs. 0,57, p <0,001). W ciągu dwóch lat poziom przeciwciał IgG Vi w grupie placebo wzrósł z 0,15 do 0,57 jednostki ELISA (P <0,001). Obserwowano tendencję do immunogenności związanej z wiekiem i utrzymywania się przeciwciał IgG Vi, gdy zaszczepione dzieci były podzielone na dwie grupy wiekowe - od dwóch do trzech lat i od czterech do pięciu lat. Dzieci w wieku od czterech do pięciu lat miały wyższy poziom przeciwciał IgG Vi we wszystkich trzech punktach czasowych po immunizacji, ale różnice te nie były statystycznie istotne. U dzieci w wieku od czterech do pięciu lat odnotowano mniejszy spadek poziomu przeciwciał IgG Vi między sześciomiesięcznym a dwuletnim stażem (26,7%) niż wśród dzieci w wieku od dwóch do trzech lat (59,1%) (P = 0,32).
Poziom przeciwciał przeciw Vi IgG w surowicy u zaszczepionych pacjentów
Tylko trzy próbki surowicy zebrane w czasie hodowli krwi były dostępne od czterech w pełni zaszczepionych dzieci z durem brzusznym; poziomy przeciwciał IgG Vi w trzech próbkach wynosiły 4,76, 14,6 i 40,3 jednostek ELISA. W grupie placebo było 37 próbek surowicy od dzieci z durem brzusznym; w tych próbkach poziomy przeciwciał IgG Vi mieściły się w zakresie od 0,05 jednostki ELISA do 3,7 jednostek ELISA w 36 próbkach (średnia geometryczna, 0,41 jednostki ELISA); jedno dziecko miało poziom 85,8 jednostek ELISA.
Dyskusja
W tej próbie skuteczność Vi-rEPA (91,5%) była najwyższa w przypadku każdej szczepionki na dur brzuszny. Wyniki tej próby pokazują także skuteczność szczepionki przeciwko durowi brzusznemu u małych dzieci, u których wcześniej nie była dostępna skuteczna szczepionka. Wysoki stopień skuteczności był przewidywany na podstawie immunogenności Vi-rEPA u dzieci w wieku od 2 do 4 lat w porównaniu z immunologią Vi u dorosłych iu dzieci w wieku od 5 do 14 lat.28 Ponieważ jest to poziom przeciwciał IgG Vi indukowanych w surowicy przez szczepionkę opartą na Vi, która decyduje o jej skuteczności, przewidujemy, że Vi-rEPA będzie co najmniej tak samo ochronna u starszych dzieci i dorosłych.32 Prowadzimy bierny nadzór nad uczestnikami przez kolejne dwa lata w celu oceny czasu trwania ochrony i utrzymywanie się przeciwciał IgG Vi indukowanych przez Vi-rEPA.
Vi-rEPA była bezpieczna. W przypadku każdego typu działań niepożądanych odjęliśmy liczbę reakcji wśród dzieci w grupie placebo, od liczby w grupie szczepionek, w celu oszacowania częstości występowania działań niepożądanych związanych ze szczepionką. Po pierwszym wstrzyknięciu 0,8% dzieci miało temperaturę 37,5 ° C lub więcej, a 0,2% miało temperaturę 39,0 ° C lub wyższą; te wysokie temperatury można przypisać szczepionce. Po drugiej iniekcji gorączkę przypisywaną Vi-rEPA wystąpiło u 1,5% dzieci, w temperaturze 37,5 ° C lub wyższej, ale żadna z nich nie miała temperatury 39,0 ° C lub wyższej. Po drugiej iniekcji u 20 dzieci w grupie szczepionki zaobserwowano obszar obrzęku o średnicy 5 cm lub więcej w miejscu wstrzyknięcia, w porównaniu z dzieckiem w grupie placebo
[podobne: kryształki kwasu moczowego w moczu, zwiotczenie przepony, przyczyny białkomoczu ]
[patrz też: żołądek wielokomorowy, funkcja poznawcza, nerwobóle żołądka ]

0 thoughts on “Skuteczność szczepionki koniugatowej Salmonella typhi Vi u 2- do 5-letnich dzieci ad 6”

  1. Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona