Skip to content

prostowanie przegrody nosowej warszawa cena ad 5

1 rok ago

548 words

Zgodnie z oczekiwaniami częstość występowania wszystkich objawów choroby sercowo-naczyniowej znacznie wzrosła wraz z wiekiem (dane niepokazane). Częstość występowania jakichkolwiek objawów choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej wynosiła 7,7 procent w grupie mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat, 20,5 procent w grupie wiekowej od 50 do 59 lat i 36,5 procent w grupie od 60 do 69 lat. Nie można dokładnie określić stanu choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej 130 mężczyzn (kategoria 5), ponieważ zostali oni wykluczeni z próby wysiłkowej, w niektórych przypadkach z powodu jawnej lub podejrzewanej choroby sercowo-naczyniowej. W związku z tym charakterystykę linii podstawowej i wskaźniki umieralności tych mężczyzn przedstawiono w tabelach i 2, ale są one wyłączone z dalszych analiz. Jak pokazano w Tabeli 1, mężczyźni z chorobą sercowo-naczyniową na linii podstawowej byli starsi, mieli wyższy poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL i trójglicerydów, a częściej mieli nadciśnienie tętnicze niż mężczyźni bez chorób sercowo-naczyniowych. W grupie z chorobą sercowo-naczyniową w punkcie wyjściowym osoby, które przeżyły zawał mięśnia sercowego, miały wyższy średni poziom cholesterolu LDL i częściej stwierdzały, że są aktywne fizycznie niż mężczyźni z pozytywnym ocenianym testem wysiłkowym oraz z innymi objawami choroby sercowo-naczyniowej.
Podczas średniego okresu obserwacji wynoszącego 10,1 roku u mężczyzn po przebytym zawale serca występowało wysokie ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca (tab. 2). Wcześniejszy zawał serca zwiększał ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca ponad 20 razy w porównaniu z ryzykiem u mężczyzn bez objawów choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej. Mężczyźni z pozytywnie ocenianymi testami wysiłkowymi mieli czterokrotnie wyższe ryzyko zgonu niż mężczyźni, u których wcześniej nie występowała choroba sercowo-naczyniowa, ale ich ryzyko było niższe niż u mężczyzn z innymi objawami choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej. Różnica ta może odzwierciedlać fakt, że 29 mężczyzn, którzy zostali wykluczeni z ocenianej próby wysiłkowej z powodu oznak ciężkiej choroby sercowo-naczyniowej, zostało sklasyfikowanych jako mających inną chorobę sercowo-naczyniową. Wzory te były dość podobne ze względu na śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych (które obejmowały zgony z powodu choroby niedokrwiennej serca) oraz, w mniejszym stopniu, ze śmiertelności ze wszystkich przyczyn. Mężczyźni, którzy zostali zaklasyfikowani jako nieklasujący, mieli wyższe ryzyko zgonu niż mężczyźni bez choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej, ale mniejsze ryzyko niż mężczyźni z objawami choroby sercowo-naczyniowej.
Ryc. 1. Rycina 1. Częstość zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca na 1000 osobolat obserwacji, według poziomu lipidów, dla mężczyzn i mężczyzn bez dowodów na chorobę sercowo-naczyniową na linii podstawowej. Mężczyźni bez choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej są reprezentowani przez otwarte bary i mężczyźni z dowodami choroby sercowo-naczyniowej przez zacienione słupki. Paski T wskazują standardowe błędy.
Ryc. 2. Ryc. 2. Częstość zgonów z powodu chorób układu krążenia skorygowana o wiek na 1000 osobolat obserwacji, zgodnie z poziomem lipidów, dla mężczyzn i mężczyzn bez dowodów na chorobę sercowo-naczyniową na linii podstawowej. Mężczyźni bez choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej są reprezentowani przez otwarte słupki, a mężczyźni z dowodami na chorobę sercowo-naczyniową za pomocą zacienionych słupków
[podobne: złamanie wyrostka poprzecznego, masa krytyczna fizyka, krwiak zaotrzewnowy ]

0 thoughts on “prostowanie przegrody nosowej warszawa cena ad 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdrowie choroba trzewna[…]