Skip to content

Czasowe aspekty małopłytkowości indukowanej przez heparynę czesc 4

1 rok ago

82 words

W podgrupie pacjentów, którzy z pewnością wcześniej przeszli leczenie heparyną, zaobserwowano dwa wzorce czasowe małopłytkowości (szybki początek i typowy początek) (panel A). W tej podgrupie analiza czasu, jaki upłynął od poprzedniej terapii heparyną wykazała, że u pacjentów z trombocytopenią wywołaną heparyną o szybkim początku heparyny częściej przyjmowano heparynę w ciągu ostatnich 100 dni niż u pacjentów z trombocytopenią o typowym początku heparyny (73). z 73 do 16 z 47, odpowiednio, P <0,001) (panel B). Żaden z pacjentów, u których wcześniejsze leczenie heparyną nie wystąpiło więcej niż 100 dni wcześniej, miał trombocytopenię o szybkim początku. Tabela 2. Tabela 2. Dzień wystąpienia małopłytkowości w związku z wcześniejszym stosowaniem heparyny u pacjentów z typową początkową trombocytopenią wywołaną przez heparynę. Spośród 170 pacjentów z trombocytopenią o typowym początku heparyny, 47 (28 procent) zdecydowanie otrzymało wcześniej leczenie heparyną, 49 (29 procent) miało wcześniejsze leczenie heparyną, a 74 (44 procent) prawdopodobnie nie otrzymało wcześniej heparyna. Małopłytkowość zwykle rozpoczynała się od 5 do 10 dni po rozpoczęciu leczenia heparyną (ryc. 1A) i nie zaczęła się szybciej u pacjentów, którzy zdecydowanie otrzymali wcześniejszy kurs heparyny (tabela 2).
Trombocytopenia wywołana heparyną o szybkim początku wystąpiła wkrótce po rozpoczęciu stosowania heparyny (mediana, 10,5 godziny po rozpoczęciu leczenia, zakres międzykwartylowy, 2,1 do 18,1 godziny). Wszystkich 73 pacjentów z tej kategorii zdecydowanie otrzymało heparynę w ciągu ostatnich 100 dni, podczas gdy tylko 16 z 47 pacjentów z typowym początkiem (34 procent) otrzymało ostatnio heparynę (P <0,001) (Figura 1B). Próbki krwi pobrane w ciągu dwóch dni przed rozpoczęciem obecnego przebiegu heparyny były dostępne od ośmiu pacjentów z trombocytopenią wywołaną heparyną o szybkim początku. Przeciwciała zależne od heparyny wykryto we wszystkich ośmiu próbkach.
Figura 2. Figura 2. Analiza Kaplana-Meiera dotycząca odsetka pacjentów z przeciwciałami zależnymi od heparyny po epizodzie małopłytkowości indukowanej przez heparynę. Pokazano czas (w dniach) na negatywny wynik testu aktywacyjnego (144 pacjentów) lub testu antygenowego (93 ze 144 pacjentów). Wszyscy 144 pacjenci początkowo mieli pozytywne testy na obecność przeciwciał zależnych od heparyny i zostali poddani kolejnym testom w ciągu 180 dni. Data, kiedy wynik testu stała się ujemna, została oszacowana jako data w połowie okresu między datą ostatniego pozytywnego testu a datą pierwszego negatywnego testu. Test antygenowy wykazywał tendencję ujemną wolniej niż test aktywacyjny (P = 0,007 w teście znakowym). Paski wskazują 95-procentowe przedziały ufności.
Figura 2 pokazuje odsetek pacjentów w czasie, u których przeciwciała zależne od heparyny pozostały wykrywalne. Test antygenowy miał tendencję do stania się ujemnym wolniej niż test aktywacyjny. Różnica była statystycznie istotna, zgodnie z porównaniem dwóch krzywych za pomocą testu znakowego (P = 0,007). Mediana czasu do negatywnego testu według analizy Kaplana-Meiera wynosiła 50 dni (przedział ufności 95%, 32 do 64) w przypadku testów aktywacyjnych i 85 dni (przedział ufności 95%, od 64 do 124) w przypadku oznaczeń antygenów.
Rysunek 3
[przypisy: piramidy nerkowe, ropne zapalenie migdałków podniebiennych, szwajcarski system opieki zdrowotnej ]
[podobne: opaska esmarcha, kikut krukenberga, zastosowanie fal elektromagnetycznych ]

0 thoughts on “Czasowe aspekty małopłytkowości indukowanej przez heparynę czesc 4”