Skip to content

Ciężki złożony niedobór odporności ze względu na specyficzny defekt w produkcji interleukiny-2 czesc 4

1 rok ago

435 words

Komplementarne DNA (cDNA) dla interleukiny-2 i interferonu gamma wytworzono z RNA przez inkubację z 3,75 jp odwrotnej transkryptazy wirusa ptasiej mieloblastozy (Bethesda Research Laboratories, Gaithersburg, MD). Po jednogodzinnej inkubacji w 50 ° C odwrotną transkryptazę inaktywowano przez ogrzewanie próbek do 95 ° C przez 10 minut. Otrzymane cDNA cytokin poddano amplifikacji z reakcją łańcuchową polimerazy; Stosowano 5 U polimerazy Tag (Cetus) na reakcję. Zastosowano trzydzieści cykli amplifikacji w termocyklerze (Perkin-Elmer Cetus, Norwalk, Connecticut); każdy cykl obejmował denaturację przez jedną minutę w 95 ° C, przyłączanie startera i matrycy przez dwie minuty w 50 ° C i wydłużenie startera przez trzy minuty w temperaturze 72 ° C. Zastosowano następujące startery oligonukleotydowe: interleukina-2, 5 -ACTCACCAGGATGCTCACAT-3 (odpowiadająca parom zasad 212 do 231 sekwencji cDNA) i 5 -AGGTAATCCATCTGTTCAGA-3 (pary zasad 477 do 458); i interferon gamma, 5 -AGTTATATCTTGGCTTTTCA-3 (pary zasad 122 do 141) i 5 -ACCGAATAATTAGTCAGCTT-3 (pary zasad 477 do 458) .16, 17 Produkt amplifikacji mRNA interleukiny-2 ma długość 266 nukleotydów, i produkt interferonu gamma ma długość 356 nukleotydów. Produkty reakcji łańcuchowej polimerazy wykryto przez elektroforezę na 2% żelu agarozowym, Southern blotting, hybrydyzację z znakowanymi 32Pend sondami oligonukleotydowymi dla interleukiny-2 lub interferonu gamma i przemywanie, zgodnie z wcześniej opisanymi metodami. 18 Zastosowano następujące sondy : dla interleukiny-2, 5 -AGCTAAATTTAGCACTTCCTCCAG-3 (pary zasad 326 do 303 sekwencji cDNA); i dla interferonu gamma, 5 -ATTTGGCTCTGCATTATTTTTCTGT-3 (pary zasad 324 do 300) .16, 17 Badania DNA interleukiny-2
Przeprowadzono analizę Southerna genomowego DNA od pacjenta, zgodnie z wcześniejszym opisem.19 DNA trawiony endonukleazą restrykcyjną od pacjenta lub zdrowych kontrolnych sondowano z użyciem cDNA ludzkiej IL-pstI-pstI o długości 840 par zasad (M. Shepard, Genentech, S. San Francisco) lub fragment 7-kb (kilobazowy) EcoRI-EcoRI ludzkiego genomowego interleukiny-2 (G. Crabtree, Stanford University, Stanford, Calif). Sondy znakowano [32P] trifosforanem deoksycytydyny poprzez losowe wydłużanie startera
Wyniki
Fenotyp komórek powierzchniowych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej
Tabela 1. Tabela 1. Immunofenotyp komórek jednojądrzastych krwi obwodowej * Obecność dojrzałych, fenotypowo prawidłowych limfocytów T wykazano przez zabarwienie 68 procent komórek przez przeciwciało skierowane przeciw CD2 i 46 procent komórek przez przeciwciało skierowane przeciw białku związanemu z receptorem komórek T, CD3 (tabela 1). Bezwzględna liczba krążących limfocytów CD3-pozytywnych wynosiła 0,850 × 109 na litr (normalnie, .1,2 × 109). Dziewięć procent komórek było mniej dojrzałymi limfocytami T wykazującymi ekspresję antygenu CD1, który na ogół znajduje się na tymocytach. Siedem procent komórek krwi obwodowej stanowiły CD4 +, a 13 procent wyrażało CD8. Sześć procent limfocytów krwi obwodowej spontanicznie ulega ekspresji CD25, białka łańcucha . łańcucha receptora interleukiny 2, co wykryto przez barwienie przeciwciałem Tac.21 Po 48-godzinnej ekspozycji na fitohemaglutyninę, 48 procent stymulowanych komórek krwi obwodowej barwione przeciwciałem Tac
[hasła pokrewne: szron mocznicowy, tarcza międzykręgowa, nerwobóle żołądka ]

0 thoughts on “Ciężki złożony niedobór odporności ze względu na specyficzny defekt w produkcji interleukiny-2 czesc 4”

  1. Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie