Skip to content

Skuteczność szczepionki koniugatowej Salmonella typhi Vi u 2- do 5-letnich dzieci czesc 4

1 rok ago

239 words

Granice ufności zostały obliczone metodą Miettinena i Nurminena.31 Test chi-kwadrat lub, w razie potrzeby, dokładny test Fishera został użyty do porównania zmiennych kategorycznych. We wszystkich obliczeniach wykorzystano logarytmy stężenia przeciwciał. Poziomy przeciwciał wyrażono jako średnie geometryczne z 25 i 75 percentylem. Porównania średnich geometrycznych przeprowadzono za pomocą niesparowanego lub sparowanego t-testu. Wyniki
Charakterystyka uczestników badania
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka dzieci w grupach szczepionkowych i placebo. Łącznie 12 008 dzieci otrzymało co najmniej jedno wstrzyknięcie (Tabela 1); 11091 (92,4%) otrzymało dwie iniekcje z fiolek, które zostały poprawnie wyznakowane (5525 w grupie szczepionkowej i 5566 w grupie placebo); 771 (6,4 procent) otrzymało jedno wstrzyknięcie (388 w grupie szczepionkowej i 383 w grupie placebo); i 146 (1,2 procent) zostało wstrzykniętych z fiolki z niepoprawnym kodem (78 w grupie szczepionkowej i 68 w grupie placebo). Płeć, wiek w chwili szczepienia, skład i wielkość gospodarstwa domowego oraz przerwa pomiędzy dwoma wstrzyknięciami były podobne w grupie szczepionkowej i grupie placebo. Przerwa pomiędzy dwoma wstrzyknięciami wynosiła od 28 do 57 dni (mediana, 42).
Działania niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Reakcje miejscowe i gorączka po wstrzyknięciach koniugatu Vi-rEPA i soli fizjologicznej Placebo. Nie stwierdzono poważnych działań niepożądanych (tabela 2). Do analizy wykorzystano najwyższą temperaturę i maksymalną reakcję miejscową zarejestrowaną dla każdego uczestnika (z wartości zarejestrowanych po 6, 24 i 48 godzinach). Po pierwszym wstrzyknięciu 113 dzieci miało temperaturę 37,5 ° C lub wyższą – 81 w grupie szczepionkowej i 32 w grupie placebo (P <0,001). Spośród dzieci o temperaturze 39,0 ° C lub wyższej 17 było w grupie szczepionkowej, a 5 w grupie placebo (P = 0,01). Żadne z dzieci nie miało rumienia ani obrzęku w miejscu zakażenia o średnicy 5 cm lub większej.
Po drugim wstrzyknięciu odnotowano temperaturę 37,5 ° C lub wyższą dla 109 dzieci w grupie szczepionkowej i 25 dzieci w grupie placebo (P <0,001). Jedno dziecko z grupy szczepionkowej i jedna z grupy placebo miały temperaturę 39,0 ° C lub wyższą. Obrzęk o średnicy powyżej 5 cm stwierdzono u 20 dzieci w grupie szczepionej, w porównaniu z w grupie placebo (p <0,001). Rumień 5 cm lub więcej bez obrzęku odnotowano u dwojga dzieci w grupie szczepionej i żadnej w grupie placebo. Żadna z tych reakcji nie utrzymywała się dłużej niż 48 godzin po wstrzyknięciu.
Skuteczność szczepionki
Tabela 3. Tabela 3. Skuteczność szczepionki koniugatowej Vi-rEPA. W okresie obserwacji (8 marca 1998 r., Do 31 maja 2000 r.) Uzyskano 2335 posiewów krwi – 1121 od dzieci z grupy szczepionek i 1214 od dzieci z grupy placebo. S. typhi został wyizolowany z 61 dzieci (34 chłopców i 27 dziewcząt) reprezentujących wszystkie gminy (tabela 3). Liczba przypadków duru brzusznego w każdej gminie wahała się od jednego do dziewięciu (mediana, cztery).
Spośród 11 091 dzieci, które otrzymały dwa zastrzyki z fiolek z prawidłowymi kodami, w grupie szczepionkowej wystąpiły 4 przypadki duru brzusznego i 47 przypadków u dzieci w grupie placebo (skuteczność, 91,5%, przedział ufności 95%, od 77,1 do 96,6)
[podobne: przewlekłe ropne zapalenie migdałków, wstyd przed ginekologiem, krwiak zaotrzewnowy ]
[więcej w: opaska esmarcha, kikut krukenberga, zastosowanie fal elektromagnetycznych ]

0 thoughts on “Skuteczność szczepionki koniugatowej Salmonella typhi Vi u 2- do 5-letnich dzieci czesc 4”