Skip to content

Skuteczność szczepionki koniugatowej Salmonella typhi Vi u 2- do 5-letnich dzieci ad 7

1 rok ago

454 words

Ten wysoki stopień bezpieczeństwa zaobserwowano również w naszych badaniach fazy i fazy 2 innej partii Vi-rEPA. Obie partie koniugatów spełniały wymagania bezpieczeństwa Światowej Organizacji Zdrowia dla szczepionki przeciw polisacharydowi Vi.28,29. Specyfikacje te powinny zatem spełniać minimalne wymagania dla przyszłych partii Vi-rEPA. Nasze wyniki sugerują, że przebieg choroby u 5 dzieci, które otrzymały jedno lub dwa wstrzyknięcia Vi-rEPA i u których rozwinęło się tyfus był łagodniejszy niż u 56 dzieci z dur brzuszny w grupie placebo, ponieważ 21 z nich (37,5 procent ) były hospitalizowane, w porównaniu z żadnym z pierwszych. Wyższe poziomy przeciwciała IgG Vi u dzieci z durem brzusznym, które zostały zaszczepione Vi-rEPA, w porównaniu z tymi u dzieci, którym wstrzyknięto placebo, mogą wyjaśnić ten łagodniejszy przebieg choroby.
Podobną liczbę hodowli krwi uzyskano od dzieci z grupy szczepionek (1121) i dzieci z grupy placebo (1214). Dzieci w grupie placebo, z której wyizolowano S. typhi (z 56 z 1214 kultur) stanowią 4,6 procent dzieci, które miały gorączkę przez trzy lub więcej dni. Ale rozpoznanie duru brzusznego na podstawie wyników pojedynczej hodowli krwi nie jest skuteczne. 33-35 Tylko około 50 procent przypadków duru brzusznego zidentyfikowanych przez kulturę szpiku kostnego identyfikuje się przez hodowlę krwi. Wydajność S. typhi z hodowli krwi jest związana z czasem trwania gorączki: odsetek dzieci z dodatnimi hodowlami próbek krwi uzyskanych po trzech dniach gorączki wyniósł 4,6 procent, w porównaniu z 17,1 procent po siedmiu lub więcej dniach gorączki. 9
Niezwykła struktura, rozmiar cząsteczek i właściwości fizykochemiczne Vi sprawiły, że rozwój Vi-rEPA jest trudny.24-28,32,36,37 Zarówno bezpieczeństwo, jak i immunogenność Vi-rEPA w tej próbie były podobne jak w przypadku podobnej produkt oceniany w badaniach fazy i fazy 2 w Wietnamie, wskazujący na spójność w produkcji tej nowej szczepionki.28 Poziom przeciwciał IgG Vi indukowanych przez Vi-rEPA spadł o około dwa w ciągu dwóch lat, ale nie było zmian w skuteczności szczepionki. Na podstawie poziomu przeciwciał u dzieci w wieku od dwóch do trzech lat w dwa lata po szczepieniu, szacujemy, że poziom ochronny przeciwciał IgG Vi indukowanych Vi-rEPA wynosi 7 jednostek ELISA lub mniej. Jest prawdopodobne, że Vi-rEPA będzie co najmniej 92% ochroną dla osób w wieku powyżej pięciu lat, w tym personelu wojskowego i podróżnych do obszarów, w których dur brzuszny jest endemiczny.4 Jeśli Vi-rEPA wywoła poziom przeciwciał Vi u niemowląt podobnych do u dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat, ta szczepionka na tyfus może być podawana w ramach rozszerzonego programu WHO na szczepienia.1
[patrz też: ropne zapalenie migdałków podniebiennych, brodawka nerkowa, przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych ]
[hasła pokrewne: pekniecie zoladka, zwiotczenie przepony, krwiak zaotrzewnowy ]

0 thoughts on “Skuteczność szczepionki koniugatowej Salmonella typhi Vi u 2- do 5-letnich dzieci ad 7”