Skip to content

Ryzyko narażenia personelu chirurgicznego na krew pacjenta podczas operacji w Szpitalu Ogólnym w San Francisco cd

1 rok ago

515 words

Wskaźnik narażenia został zdefiniowany jako liczba ekspozycji na 1000 godzin operacji. Rozkład zmiennych potencjalnie prognostycznych ekspozycji między procedurami, w których wystąpiła ekspozycja, a tymi, w których nie doszło do ekspozycji, oceniano za pomocą analizy chi-kwadrat lub, w stosownych przypadkach, dokładnego testu Fishera. Czas trwania każdej procedury został podzielony na kwartyle dla tej oceny. Zmienne powiązane na poziomie istotności P.0,25 z procedurami, w których wystąpiły ekspozycje, zostały następnie wprowadzone do krokowej analizy regresji logistycznej w celu oceny ich niezależnego efektu predykcyjnego.7 Rozkłady czynników, które okazały się predykcyjne dla narażenia, zostały porównane w procedurach, które wykazali wysokie ryzyko HIV lub HBV oraz tych, którzy wykazywali niskie ryzyko, za pomocą analizy chi-kwadrat. Badanie to zostało zatwierdzone przez Komitet ds. Badań Ludzkich Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.
Wyniki
Ekspozycje
Tabela 1. Tabela 1. Ekspozycje pozajelitowe i skórne obserwowane podczas 1307 zabiegów chirurgicznych. Pielęgniarki cyrkulujące zaobserwowały 1307 kolejnych zabiegów; wszystkie zostały uwzględnione w próbie badawczej. Łącznie 117 ekspozycji (22 pozajelitowe i 95 skórne) zaobserwowano podczas 84 z tych procedur (6,4 procent, 95 procent przedziału ufności, 5,1 do 7,8 procent) (tabela 1). Ekspozycje pozajelitowe wystąpiły w 1,7 procentach procedur (22 na 1307, przedział ufności 95 procent, 1,1 do 2,6 procent). Krew była głównym płynem organizmu zaangażowanym w 90 procent ekspozycji; inne płyny ustrojowe i roztwory do irygacji zanieczyszczone krwią były zaangażowane w pozostałą część.
Tabela 2. Tabela 2. Stawki ekspozycyjne według poddyspergów chirurgicznych. Całkowite wskaźniki narażenia (liczba ekspozycji dowolnego rodzaju na 1000 godzin zabiegu) i wskaźniki ekspozycji pozajelitowej (liczba ekspozycji pozajelitowych na 1000 godzin operacji) nie różniły się istotnie między specjalnościami chirurgicznymi, ale stawki były najwyższe w przypadku chirurgii urazowej, chirurgii plastycznej, chirurgii położniczej i ginekologicznej oraz chirurgii ortopedycznej (tabela 2).
Ekspozycje pozajelitowe składały się z 10 igłowych igieł z igłą do szycia, igły z wydrążoną igłą, 6 ra- deczeń (1 skalpelem, z kością i 4 z innymi ostrymi narzędziami), 4 ekspozycjami błony śluzowej (rozpryskami w oku) i zanieczyszczenie otwartej rany skórnej (Tabela 1). Żaden z ucisków igłą nie polegał na rzeczywistym wstrzyknięciu krwi, a wszystkie igły i wszystkie uszkodzenia poza jednym zostały uznane za powierzchowne.
Dwadzieścia sześć z 32 ekspozycji dłoni na skórę wynikało z rozdarć rękawicy; pojedyncze rękawice zostały porwane podczas 18 z tych ekspozycji, a podwójne lub potrójne w 8. W przypadku trzech ekspozycji ręcznych personel nie nosił rękawic. Okulary ochronne (okulary lub okulary) i maski były noszone podczas 23 z 25 ekspozycji na skórę twarzy, ale brak ekspozycji twarzy wymagał personelu noszącego osłony twarzy. Trzydzieści trzy ekspozycje na skórę w innych miejscach przypisano nasyceniu odzieży; wodoodporne fartuchy były noszone tylko podczas 18 procent procedur, podczas których miały miejsce takie narażenia. Zarejestrowano pięć ekspozycji na stopy skóry, w których uczestniczyły osoby noszące standardowe buty chirurgiczne (nie wodoodporne).
Wszystkie kategorie personelu chirurgicznego (lekarze, mieszkańcy, studenci, anestezjolodzy i pielęgniarki) miały ekspozycje pozajelitowe i skórne
[podobne: kryształki kwasu moczowego w moczu, złamanie wyrostka poprzecznego, żołądek wielokomorowy ]

0 thoughts on “Ryzyko narażenia personelu chirurgicznego na krew pacjenta podczas operacji w Szpitalu Ogólnym w San Francisco cd”