Skip to content

Ryzyko narażenia personelu chirurgicznego na krew pacjenta podczas operacji w Szpitalu Ogólnym w San Francisco ad 8

1 rok ago

508 words

W rzeczywistości śródbębnowe procedury ginekologiczne, jedyne predyktory narażenia, które różniły się między tymi grupami, były bardziej powszechne w grupie niskiego ryzyka zakażenia wirusem HIV – fakt, że, jeśli w ogóle, powinien zwiększyć wskaźnik narażenia na te procedury. Próba w badaniu walidacyjnym nie była wystarczająco duża, aby wykluczyć możliwość zaniżenia wyników. Jednak selektywne niezgłaszanie ekspozycji osób z niskim ryzykiem zakażenia wirusem HIV jest mało prawdopodobne, ponieważ wskaźnik narażenia uzyskiwany przez krążące pielęgniarki w przypadku zabiegów z udziałem tych pacjentów był faktycznie nieco wyższy niż w przypadku badaczy. Chociaż rejestry krążących pielęgniarek dotyczące statusu zagrożenia HIV mogły nie odzwierciedlać opinii całego zespołu chirurgicznego w przypadku niektórych pacjentów, wysoki stopień korelacji między oceną ryzyka w przedoperacyjnych zapisach chirurgów a przypisaniami stanu ryzyka sugeruje że takie różnice były rzadkością. Nieprawidłowe postrzeganie statusu ryzyka HIV w celu wpłynięcia na prawdopodobieństwo ekspozycji śródoperacyjnej w Szpitalu Ogólnym w San Francisco ma ważne implikacje dla badań na obecność wirusa HIV i kontroli zakażeń. Jeśli, jak sądzimy, personel chirurgiczny w szpitalu utrzymuje wysoki poziom kontroli zakażeń dla wszystkich pacjentów, niezależnie od postrzeganego statusu zagrożenia HIV, nie oczekuje się żadnych korzyści w odniesieniu do kontroli zakażeń przed przedoperacyjnym testowaniem na HIV. Podniesienie standardu kontroli zakażeń wymaga motywacji, wysiłku i wydatków, ale na dłuższą metę może to być bardziej skuteczna strategia ochrony personelu chirurgicznego przed narażeniem na patogeny przenoszone przez krew niż przy użyciu specjalnych technik leczenia pacjentów ze zdiagnozowanymi lub podejrzewanymi zakażeniami. 4, 12
Czynniki związane ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na krew nie są łatwe do interwencji. Personel chirurgiczny powinien zostać poinformowany o zwiększonym ryzyku podczas zabiegów, gdy te czynniki są obecne, aby można było zastosować odpowiedni sprzęt ochronny i bezpieczniejsze procedury. Nowe urządzenia, bezpieczniejsze techniki szycia i alternatywne procedury zapobiegania ekspozycji pozajelitowej powinny być brane pod uwagę w takich przypadkach, gdy zwiększa się ryzyko narażenia. Opieranie zaleceń dotyczących kontroli zakażeń dotyczących przewidywanego ryzyka narażenia podczas zabiegu chirurgicznego, a nie obecność zdiagnozowanej infekcji u pacjenta jest nową koncepcją, którą należy ocenić w innych warunkach chirurgicznych, szczególnie tych, w których HIV nie jest wysoce rozpowszechniony.
Podwójne operowanie podczas zabiegów chirurgicznych powinno być rutynowe. Nasze dane z badania walidacyjnego wskazują, że podwójne rękawice nie tylko zmniejszyły wskaźnik perforacji wewnętrznej rękawicy o ponad 60 procent, ale także zapobiegły narażeniu skóry na kontakt z krwią. Ponadto szacujemy, że co najmniej połowa ekspozycji dłoni na skórę spowodowanych rozdarciami rękawic u pracowników opieki zdrowotnej noszących pojedyncze rękawiczki byłaby uniemożliwiona przez podwójne rękawiczenie. Dane te są niezwykle podobne do tych uzyskanych w poprzednich badaniach perforacji rękawic, w których podwójne rękawice skutkowały 80-procentową redukcją perforacji rękawic wewnętrznych.
Aby zapobiec narażeniu skóry na krew i inne płyny ustrojowe, niezbędne są wodoodporne bariery
[patrz też: kikut krukenberga, szwajcarski system opieki zdrowotnej, szron mocznicowy ]

0 thoughts on “Ryzyko narażenia personelu chirurgicznego na krew pacjenta podczas operacji w Szpitalu Ogólnym w San Francisco ad 8”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta poznań[…]

  2. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Catering dietetyczny Gdańsk[…]