Skip to content

Ryzyko narażenia personelu chirurgicznego na krew pacjenta podczas operacji w Szpitalu Ogólnym w San Francisco ad 6

1 rok ago

511 words

Założono, że nakłucie igły spowodowałoby dopasowanie ubytków w rękawicy podwójnie zewnętrznej i jej podwójnie wewnętrznym odpowiedniku, to ekspozycja igły-laseczka stanowiła wszystkie niewyjaśnione, dopasowane wady, i że podwójne rękawice raczej nie zapobiegłyby igle kije. W tej ocenie nie uwzględniono pojedynczych rękawiczek, ponieważ nie można było określić odsetka perforacji z powodu igieł w porównaniu z rutynowym zużyciem i ponieważ zdecydowana większość personelu chirurgicznego nosiła podwójne rękawiczki. Wykryto tylko trzy dopasowane pary defektów przebicia; jeden z nich został zgłoszony jako łza rękawiczkowa, a nie igła, a jedna z nich została już zgłoszona jako ekspozycja na igłę w trakcie badania walidacyjnego. Na podstawie tych danych szacujemy, że wskaźnik ekspozycji na nieoznaczone igły wynosi 2 procent (1 igła na 50 przypadków, 95 procent przedziału ufności, 1,8 do 10,8 procent). Dyskusja
Za pomocą danych uzyskanych z tego badania obliczyliśmy teoretyczne ryzyko infekcji HIV u personelu chirurgicznego w Szpitalu Ogólnym w San Francisco z 0,125 infekcji rocznie lub zakażenie co osiem lat. Szacunek ten zakłada, że wskaźnik infekcji jest równy szybkości infekcji na pojedynczą ekspozycję pozajelitową (lub 0,004, na podstawie opublikowanych danych, przy założeniu, że igły ze szwem, rany szarpane i bryzgi na śluzówce wiążą się z takim samym ryzykiem jak przebicia po wklęsłej igle) razy więcej niż ekspozycja pozajelitowa pochodząca od pacjentów zarażonych wirusem HIV (lub 0,236, jak oszacowano na podstawie przeglądów wykresów pacjentów, przy założeniu, że wszyscy pacjenci uważani za narażeni na wysokie ryzyko zakażenia HIV są zakażeni) razy większa niż ekspozycja pozajelitowa ( 22 zdarzenia na 2 miesiące × 12 miesięcy na rok = 132 na rok) .8 Chociaż to ryzyko zakażenia może nie wydawać się wysokie, gdy rozpatrywane w kontekście opieki chirurgicznej zapewnianej w tym samym okresie szacunkowo 15 000 pacjentów z wysokim ryzykiem zakażenia HIV stanowi poważne zagrożenie zawodowe zagrażające życiu personelu chirurgicznego praktykującego w Szpitalu Ogólnym w San Francisco i podobnych lokalizacjach o wysokim rozpowszechnieniu HIV. Z drugiej strony teoretyczne oszacowanie ryzyka zostanie zredukowane do zakażenia co 80 lat w miejscach, w których częstość występowania infekcji jest mniejsza niż 3 procent, jak to zwykle bywa w wielu obszarach w Stanach Zjednoczonych.
Stwierdzony wskaźnik ekspozycji pozajelitowej (5,6 ekspozycji na 1000 godzin) jest jakościowo podobny do obserwowanego w retrospektywnej ankiecie personelu chirurgicznego w Nowym Jorku9. Nasz wskaźnik narażenia na parenteralne przypadki (1,7 procent) jest jednak niższy niż raportowany w jedynym opublikowanym prospektywnym badaniu dotyczącym ekspozycji pozajelitowych wśród chirurgów (5,6%), 10 i jest znacznie niższe od odsetka obserwowanego przez niektórych chirurgów.10, 11 Kilka czynników metodologicznych mogło przyczynić się do niedoszacowania wskaźnika ekspozycji w naszym badaniu. Większość personelu chirurgicznego prawdopodobnie miała świadomość, że prowadzone są badania ekspozycji. Świadomość obecności obserwatora (pielęgniarki krążącej lub badacza badania walidacyjnego) może poprawić przestrzeganie środków ostrożności w zakresie kontroli zakażeń, tak aby w okresie obserwacji nastąpiło mniej ekspozycji (efekt Hawthorne)
[patrz też: nerwobóle żołądka, kryształki kwasu moczowego w moczu, związki purynowe ]

0 thoughts on “Ryzyko narażenia personelu chirurgicznego na krew pacjenta podczas operacji w Szpitalu Ogólnym w San Francisco ad 6”